HarjoitteluLihashuolto

Psykofyysinen fysioterapia

Vieraskynässä tällä kertaa Maria Helander. Aihe on siksi mielenkiintoinen kun kiire ja kaikenlainen rasitus tuo hektisessä työtahdissa omat haasteensa jaksamiseen ja hyvinvointiin. Marian laji on psykofyysinen fysioterapia, mistä tässä sitten on kyse?

Psykofyysinen fysioterapia

Olen Maria Helander, Turkulainen psykofyysiseen fysioterapiaan ja hengityskouluohjaajaksi erikoistunut fysioterapeutti. Olen kiinnostunut kehon ja mielen vaikutuksesta toisiinsa sekä ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisesta. Vapaa-aikani vietän erilaisten harrastusten sekä perheen parissa. Lempiharrastuksiini kuuluu tällä hetkellä jooga ja juoksu sekä oleminen. Lisäksi rakastan kulkea luonnossa yhdessä koirani kanssa.

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jossa huomioidaan ihminen kokonaisuutena. Kehomme ja mielemme ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään, eikä niitä voida erottaa toisistaan. Esimerkiksi pitkittynyt kipu voi painaa mielen matalaksi kun taas stressi aiheuttaa hyvin monenlaisia tuntemuksia kehossa. Psykofyysisessä fysioterapiassa asiakas ja fysioterapeutti ovat tasavertaisia, jolloin fysioterapian tavoitteet määräytyvät asiakkaan toiveiden ja tarpeiden sekä voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan. Tavoitteena on aina asiakkaan kokonaisvaltainen elämänlaadun parantuminen.

Yleensä jokin tekijä, johon pyrimme yhdessä löytämään ratkaisuja, alentaa ihmisen toimintakykyä ja elämänlaatua. Psykofyysisestä fysioterapiasta voi hyötyä kuka vain. Erityisesti mm. he, joilla on pitkittyneitä kiputiloja, vaikeuksia liikkumisessa tai arjessa selviytymisessä, stressiä, uupumusta, unettomuutta, mielenterveyden ongelmia tai kehollisia oireita, joille ei löydy syytä. Psykofyysisessä fysioterapiassa edetään aina asiakkaan tahdissa sekä kunnioitetaan asiakkaan kokemuksia ja tuntemuksia. Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen. Vastaanotollani ihmettelemme ja tutkimme yhdessä suorittamisen sijaan, jolloin asiakas omien oivallustensa kautta oppii löytämään keinoja vaikuttaa omaan oloonsa. Näin muutokset ovat yleensä myös pysyvämpiä. Käytän työssäni erilaisia kehotietoisuus- ja liikeharjoitteita, hengitys- ja rentoutusharjoitteita, vuorovaikutusharjoitteita, itsetuntemusta ja itsensä ilmaisua kehittäviä harjoitteita, sekä lihasten, lihaskalvojen ja nivelten käsittelyä.

Psykofyysinen fysioterapia

Vastaanotolleni tuli asiakas, jolla oli takana useita leikkauksia samalle kehonalueelle. Hän oli käynyt lukuisia kertoja fysioterapiassa useiden vuosien ajan, mutta fysioterapiasta saatu hyöty oli ollut usein hyvin hetkellinen. Asiakkaan liikkumis- ja toimintakyky sekä työssä pärjääminen olivat alentuneet kipujen vuoksi. Hän oli myös joutunut jättämään suurimman osan harrastuksistaan kipujen takia.

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysisessä fysioterapiassa asiakkaan tilannetta lähestyttiin kokonaisvaltaisesti, jolloin huomioitiin koko keho sekä mielen ja kehon vaikutus toisiinsa. Asiakkaan kanssa teimme erilaisia kehotietoisuus- ja liikeharjoitteita yhdistettynä nivelten ja lihaskalvojen käsittelyyn sekä hengitykseen. Harjoitteet ja käsittely nostattivat pintaan hyvin paljon tunteita ja mielikuvia, joiden ilmaisulle ja käsittelylle oli fysioterapiassa myös tilaa.

Asiakas on kokenut kokonaisvaltaisesti, kehon ja mielen, huomioivan fysioterapian erittäin hyödylliseksi. Omien oivallustensa ja kokemustensa kautta hän on pystynyt vaikuttamaan omaan liikkumiseensa sekä kipukokemukseensa aiempaa paremmin. Asiakas on myös alkanut tiedostamaan ajatustensa ja tunteidensa vaikutusta kehoon. Leikkausalue reagoi usein mm. henkisesti kuormittaviin tilanteisiin. Asiakkaan liikkumis- ja toimintakyky sekä työkyky ovat parantuneet merkittävästi alkutilanteeseen nähden. Hän pystyy kävelemään huomattavasti aiempaa pidempiä matkoja kivuttomammin ja reippaammin. Jopa asiakasta hoitava lääkäri on ihmetellyt miten hyvä jalasta onkaan tullut.

Psykofyysinen fysioterapia

Kun emme anna ennakkoluulojen muokata tekemisiämme ja kohtaamme ihmisen ihmisenä, emme koskaan tiedä mitä edestämme löydämme. Usein kuoren alta paljastuu mahdollisuus johonkin, josta emme uskaltaneet edes haaveilla. Joskus siihen voidaan tarvita kuitenkin ulkopuolisen apua ja tukea. Psykofyysiseen fysioterapiaan olet tervetullut juuri sellaisena kuin olet.

Lisätietoja tästä linkistä: www.facebook.com/Maria-Helander-Fysioterapia

Teksti: Maria Helander
Kuvat: Kristian Helander

Booking.com
Tagit : Psykofyysinen fysioterapia

Jätä kommentti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.