LifestyleMotorsport

Moottoripyöräkortti opetusluvalla

Huomioithan, että opetusluvan suorittamisen lainsäädäntö on muuttunut 1.7.2018 alkaen, joten tätä artikkelia on syytä lukea siltä osin varauksin.

Aikaisemmin kirjoitin moottoripyöräkortin suorittamisesta aikuisena ja samassa yhteydessä esittelin yleisemmän tavan moottoripyöräkortin hankkimiseksi eli autokoulussa käymisen. Vaihtoehtoinen tapa on suorittaa moottoripyöräkortti opetusluvalla. Opetusluvalla suoritettavien moottoripyöräkorttien määrä on selvästi alhaisempi verrattuna opetusluvalla suoritettavien henkilöautokorttien määrään.

Perinteisesti opetuslupaa on hyödynnetty vanhemman opettaessa lastaan, mutta mikään ei estä opettamasta vaikkapa puolisoaan. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa myös sen, että voit opettaa myös naapurin lasta tai muuta omaan perheeseen kuulumatonta henkilöä. Muiden kuin huollettavien tai lähisukulaisten tapauksessa lainsäätäjä rajoittaa opetuslupien määräksi 3 kappaletta 3 vuoden aikana.

Lyhyesti tiivistettynä moottoripyöräkortti opetusluvalla suoritetaan seuraavasti:

  1. Opetusluvan hakijan teoriakoe (voimassa 3 vuotta)
  2. Opetusluvan ja oppilaan ajokorttiluvan hakeminen Trafilta, asiointipaikkana Ajovarman toimipisteet
  3. Opetuksen antaminen, voi alkaa opetusluvan myöntämisen jälkeen
  4. Oppilaan teoriakoe, kun kaikki teoriatunnit suoritettu ja ajokorttilupa myönnetty, enintään 1 kk ennen vähimmäisiän täyttymistä
  5. Oppilaan käsittelykoe ja ajokoe, kun kaikki ajotunnit suoritettu

Oppilaan kokeet ovat täysin samat opetustavasta riippumatta, joten niihin en tässä tekstissä enää palaa, koska ne tuli jo edellisessä tekstissä kuvattua. Myös lopussa olevien linkkien kautta löytyy niistä lisätietoja.

Moottoripyöräkortti opetusluvalla
Marja Vitkala, kevät 2014

Opetusluvan hakeminen ja saamisen edellytykset

Opetusluvan myöntäminen edellyttää, että opettaja käy ennen sen hakemista suorittamassa hyväksytysti teoriakokeen, jossa kysymykset ovat vastaavat kuin oppilaan teoriakokeessa täydennettynä opetusluvalla opettamiseen liittyvillä 20 lisäkysymyksellä.

Opetuslupaopettajalle on asetettu vähimmäisiäksi 25 vuotta ja opettajalla pitää olla ollut opetusta vastaavan luokan mukainen ajokortti vähintään 3 vuotta. Opettajan pitää olla myös opetustehtävään soveltuva, joten vakavat liikennerikkomukset tai muut pahemmat rötöstelyt voivat muodostaa esteen opetusluvan saamiselle.

Opetuslupa voidaan myöntää aikaisintaan 6 kuukautta ennen kuin oppilas täyttää säädetyn iän: A1-kortti 16 vuotta, A2-kortti 18 vuotta ja A-kortti 24 vuotta (tai 20 vuotta, jos oppilaalla ollut A2-kortti 2 vuotta). Opetuslupa on voimassa 9 kuukautta, joten heti oppilaan syntymäpäivänä ei ole kiire teoria- ja ajokokeeseen.

Opetuksen sisältö

Opetustavasta riippumatta oppilaalle annettavan opetuksen määrä on sama. Myöskään suoritettavalla korttiluokalla ei ole merkitystä opetuksen määrään. Ilman aikaisempaa korttia olevalle oppilaalle tulee antaa 12 tuntia teoriaopetusta sekä 9 tuntia ajo-opetusta, joista 2 tuntia maantiellä sekä 1 tunti ajoneuvon käsittelyn harjoittelua liikenteen ulkopuolella. Teoriaopetuksesta 6 tuntia käsittelee moottoripyörällä ajamista ja loput 6 tuntia käsittelevät liikennesääntöjä ja ajamista yleensä.

Aikaisemmat ajokortit vähentävät teoria- ja ajo-opetuksen määrää kortista riippuen. Mopokortti ei juurikaan helpotusta tuo, koska teoriaopetusta tarvitaan lisää 10 tuntia ja ajo-opetusta 8 tuntia. Henkilöautokortin omaavalle oppilaalle teoriaopetusta tarvitsee antaa vain moottoripyörällä ajamista koskevat 6 tuntia ja ajotuntejakin tarvitsee antaa vain 6, joista 1 maantiellä.

Opetusluvalla opetettaessa ajotuntien minimimäärällä ei useimmiten ole käytännön merkitystä, koska ajotunteja kertyy lähes poikkeuksetta huomattavasti enemmän kuin autokoulussa ajaville. Ei ole tavatonta, että opetusluvalla on ajettu lähemmäs tuhat tai jopa 3000 kilometriä ennen ajokokeesen menoa. Autokoulussa kilometrejä kertyy tyypillisesti kaksi-kolmesataa.

Opettaja voi ajaa oppilaan perässä moottoripyörällä tai autolla. Myös oppilaan kyydissä istuminen on mahdollista, mutta hyvin harvinaista. Kyydissä istuvalla opettajalla pitää olla oma muutoskatsastuksessa hyväksytty jarrujen käyttölaite. Henkilökohtaisesti suosittelen moottoripyörän käyttöä myös opettajalle, koska silloin pystyy myös helposti näyttämään esimerkkisuorituksen oppilaalle. Todennäköisestihän opettaja on aktiivinen motoristi ja siksikin mielellään pyörän kanssa liikenteessä. Ja vaikka opetustilanteesta onkin kyse, niin varsinkin ensimmäisten tuntien jälkeen myös opettaja pääsee varmasti nauttimaan ajamisesta.

Moottoripyöräkortti opetusluvalla
Anna Sjöblom, kevät 2014

Kortin korottaminen

A-kortin korottaminen seuraavaan luokkaan on mahdollista, kun alemman luokan moottoripyörän ajo-oikeus on ollut henkilöllä 2 vuotta. Tällöin luokan korottamiseen riittää pelkkä koulutus (2 tuntia teoriaopetusta ja 5 tuntia ajo-opetusta) ilman tutkinnon suorittamista, mutta opetustodistus on esitettävä poliisille ja haettava uutta ajokorttia.

Valitettavasti tämän koulutuksen antaminen opetusluvalla ei käytännössä ole mahdollista, koska laissa on korotusopetuksessa määrätty opettajalle lisävaatimukseksi liikenneopettajan koulutus tai vastaava pätevyys.tä voi pitää melko omituisena vaatimuksena, koska kuitenkin opetusluvalla on mahdollista opettaa suoraan rajoittamaton A-kortti ilman mitään aiempaa korttia suorittaneelle henkilölle, kunhan ikävaatimus täyttyy. Mitenköhän lainsäätäjä on ajatellut, että jo ajokokemusta 2 vuotta hankkineen ja kokeet läpäisseen henkilön jatkokoulutus olisi sitä vaativampi tehtävä?

Korjaus 25.3.2017: A-kortin korottaminen on mahdollista myös opetusluvalla (eli ilman liikenneopettajan pätevyyttä), mutta silloin ei riitä pelkän opetustodistuksen esittäminen poliisille, vaan luokan korottaminen edellyttää kuljettajatutkinnon suorittamista uudelleen.

Kustannukset

Opetuslupaopetukseen liittyvät kustannukset muodostuvat käytännössä viranomaismaksuista ja niihin liittyvistä kustannuksista (mm. valokuvat ja lääkärintodistus), opetusajoneuvon varustelukustannuksista sekä varsinaisen opetuksen kustannuksista. Näiden lisäksi kustannuksia syntyy tietenkin opetuksessa käytettävästä moottoripyörästä sekä oppilaan ajovarusteista. Pyörän ja ajovarusteiden tuomista kustannuseristä johtuen opetusluvalla opettaminen onkin kustannuksiltaan kannattavaa vain, jos ne löytyvät valmiiksi tai ne oltaisiin joka tapauksessa hankkimassa. Hyvin tyypillistä onkin, että opetuspyöränä toimii oppilaan tuleva käyttöpyörä.

Viranomaiskustannuksia syntyy luvista ja koemaksuista sekä tarvittavista valokuvista ja lääkärintodistuksista. Näiden kustannusten yhteissumma on noin 300 euroa. Opetusajoneuvon minimivarusteet ovat opetuskolmio sekä radioyhteys opettajalta oppilaalle, jotka maksavat yhteensä 100 eurosta ylöspäin, toki radioihin saa kulutettua huomattavasti enemmänkin. Varsinaisen opetuksen kustannukset muodostuvat oppimateriaaleista sekä polttoainekustannuksista. Opetuksen kustannukset ovat vähimmillään vain 50 euroa, jos ajetaan vain pakolliset ajotunnit. Tyypillisesti oppilaalle kuitenkin tulee runsaasti ajokilometrejä, jolloin opetuksen kustannuksetkin samalla nousevat.

Yhteensä opetusluvalla kortin suorittamisen kustannukset ovat vähintään noin 450 euroa (pl. oppilaan moottoripyörä ja ajovarusteet). Omalle ajalleen kukin laittaa sitten hinnan ihan itse.

Moottoripyöräkortti opetusluvalla
Annan ja Marjan pyörät valmiina Kirjavankierrokselle kesällä 2014

Opetusajoneuvo

Suoritettaessa moottoripyöräkortti opetusluvalla, opetusajoneuvo voi olla mikä tahansa laissa säädetyt vaatimukset täyttävä pyörä, joka vastaa opetettavaa ajokorttiluokkaa. Käytettävä pyörä voi myös vaihdella opetuksen aikana vaikka jokaisella ajokerralla, jos sopivaa kalustoa sattuu tarjolla olemaan. On kuitenkin huomioitava, että ajokokeessa käytettävän pyörän vaatimukset ovat hiukan opetuksessa käytettävän pyörän vaatimuksia täsmällisemmät. Lainsäätäjä on halunnut, että ajokokeessa taidot osoitetaan luokan minimitasoa jonkin verran suorituskykyisemmällä moottoripyörällä, jotta tutkinnon suorittajan osaaminen tulee riittävällä tasolla osoitettua. Jutun lopussa olevista linkeistä löytyy tarkemmin nämäkin asiat.

Entä jos en tunne sopivaa opettajaa?

Suomessa toimii ainakin kaksi opetuslupaopettajia ja -oppilaita yhdistävää palvelua (Ratti.fi ja Opetuslupa.net), mutta kumpikaan niistä ei tällä hetkellä näyttäisi toimivan kuin henkilöautokorttien ja mopokorttien parissa. Moottoripyöra.org -sivustolla on satunnaisesti näkynyt keskusteluja, joissa on tarjottu opetuslupaopetusta, joten se voisi olla yksi vaihtoehto sopivan opettajan löytämiseksi. Tuntematon opettaja tuskin suostuu veloituksetta opettamaan satunnaista henkilöä, joten tämä on hyvä huomioida kustannuksia arvioitaessa. Muista myös, että opettajalle maksetuista palkoista pitää maksaa kaikki työnantajan ja työntekijän sivukulut. Autokoulut edunvalvojineen ovat ymmärrettävästi kärkkäinä paljastamassa epäilemänsä harmaan talouden piiriin kuuluvat toimijat.

Opetuslupalaisten kokemuksia

Allekirjoittanut puolestaan on itse suorittanut B-korttinsa opetusluvalla sekä sittemmin opettanut puolisollensa B-kortin, molemmat hyvin kokemuksin. A-kortin suoritin autokoulussa sopivan opettajan puuttuessa. Omien lasteni osalta opetuslupa tulee olemaan ensisijainen vaihtoehto. Haastattelin tätä tekstiä varten myös kahta opettaja-oppilas paria sekä sain muutamia kommentteja Aika-ajo.com sivuston Samilta, joka myöskin on opettanut pojalleen A1-kortin ja aikoo tulevaisuudessakin jatkaa opetusluvalla opettamista lastensa kanssa.

Ensimmäinen haastattelemani pari ovat Tommi ja Vilma Virkkula Kuusamosta. Opettajana toiminut Tommi-isä on itse ajanut vuodesta 2006 moottoripyörällä. Perheessä on neljä lasta, joten ajokorttien aiheuttamat kustannukset ovat merkittävä kuluerä. Tommi onkin laskenut, että opetuslupaopetuksella perhe tulee säästämään jopa 7500 euroa. Kokemukset opetusluvalla opettamisesta ovat olleen myönteisiä ja opettamisen lisäksi hän on, päässyt myös oppimaan. Ennen opettajan teoriakoetta piti asiat opetella huolellisesti, koska hän kuuluu siihen ikäluokkaan, joka on saanut A-kortin lahjana autokortin suorittamisen yhteydessä. Myös ajo-opetuksen yhteydessä tehtävät käsittelyharjoitukset piti ensin opetella suorittamaan itse ja vasta sen jälkeen opettaa ne edelleen oppilaalle. Sekä teoria- että ajotunteja Tommi laskee opetuksen aikana kertyneen vähintään nelinkertainen määrä vaadittuun määrään verrattuna.

Moottoripyöräkortti opetusluvalla
Anna ja palkinto kotimatkalla

Tommin oppilaana ollut perheen vanhin tytär Vilma suoritti isänsä opetuksessa 2 vuotta sitten A1-kortin ja myöhemmin vielä B-kortin. Ennen moottoripyöräkorttia Vilmalla ei ollut muita kortteja eikä siten myöskään ajokokemusta liikenteessä. Oppilaana hän koki mukavaksi sen, että opetus ei ollut sidottu ennalta määrättyihin tuntimääriin, jolloin sai harjoitella asioita niin paljon kuin halusi. Opetusluvalla opetus oli myös mahdollista sovittaa oppilaalle sopivaksi ja teoriatunneista muodostuikin yksisuuntaisten luentojen sijaan oivaltavia keskusteluhetkiä. Ajo-opetuksessa taas oli mahdollista kokeilla sellaisia asioita, joihin autokoulussa ei resursseja ole, yhtenä esimerkkinä vaikkapa maastossa ajaminen. Kortin suorittaminen sujui ilman suurempia haasteita, tosin sekä oppilas että opettaja kävivät kirjallisissa kahteen kertaan. Välillä teini-ikäisen oppilaan ja opettajana toimineen vanhemman yhteistyö ei aina sujunut täysin kitkattomasti, mutta niistä hetkistä päästiin kuitenkin nopeasti yli.

Allekirjoittaneen omatkin kokemukset vahvistavat sen, että perherooleista on vaikea täysin päästä irti ja siirtyä opetuksen ajaksi pelkkään opettaja-oppilas asetelmaan. Toisaalta toisen tunteminen hyvin mahdollistaa luottamuksellisen opetussuhteen, jolloin oppilas kehtaa kysyä myös niitä tyhmiä kysymyksiä ja toisaalta opettajalla on enemmän mahdollisuuksia sovittaa opettaminen otollisimpiin hetkiin, jolloin kumpikin on virkeä ja motivoitunut opetukseen.

Toinen haastattelemani pari ovat Marja Vitkala ja Anna Sjöblom. Opettajana toiminut äiti Marja aloitti moottoripyöräilyn jo nuorena, mutta joutui jättämään sen useiksi vuosiksi taka-alalle ennen kuin pääsi taas nelikymppisenä palaamaan harrastuksen pariin. Tyttären opettaminen opetusluvalla tuntui Marjasta luontevalta ratkaisulta, koska itsellä oli pitkä kokemus moottoripyörällä ajamisesta. Kun opetuspyöräkin oli jo tyttärelle valmiiksi hankittuna, opetusluvalla opettaminen oli myös helppoa toteuttaa. Toki taloudellisillakin syillä oli merkitystä valinnassa. Omalta osaltaan opettamisessa varmasti oli hyödyksi myös Marjan erityisopettaja-tausta. Opettajan näkökulmasta parasta opetuksen antamisessa oli henkilökohtainen suhde oppilaaseen sekä käytännön järjestelyjen helppous. Henkilökohtaisen suhteen myötä vuorovaikutus oli helppoa ja oppilas uskalsi tuoda omia näkemyksiään esiin ja myös kysyä rohkeammin, jolloin syntyi hyödyllistä keskustelua.

Moottoripyöräkortti opetusluvalla
Anna ja lepotauko, kesä 2014

Oppilaana ollut tytär Anna oli  opetuksen alkaessa 17-vuotias ja hänelle oli jo kertynyt ajokokemusta moposkootterilla. Anna suoritti A2-kortin vuonna 2012, jolloin ajokorttiluokat olivat nykyisestä hiukan poikkeavat. Silloin A2-luokan kortilla sai ajaa korkeintaan 25 kW tehoista moottoripyörää (nykyään 35 kW). Opetuslupa oli hänestä luonnollinen valinta, koska perheessä oli pitkän linjan motoristi ja oma pyöräkin oli valmiina. Annaa opetusluvassa miellytti myös mahdollisuus saada paljon autokoulua enemmän ajotunteja, tämän hän nostaakin yhdeksi parhaista asioista. Myös opettajan ja oppilaan henkilökohtaisen suhteen hän nostaa äitinsä tavoin esille ja kokee sen madaltaneen kynnystä esittää kysymyksiä opetuksen aikana. Ainoana oppilaana oli myös teoriatunneilla mahdollista painottaa opetusta hänen vahvuuksiensa ja heikkouksiensa mukaisesti. Ehkä hiukan yllättäen moottoripyörän käsittelyn Anna koki yhdeksi suurimmista haasteista, vaikka hänellä oli jo ajokokemusta kaksipyöräisistä moposkootterin myötä. On kuitenkin selvää, että yli 200-kiloinen moottoripyörä käyttäytyy eri tavalla tai ainakaan käsittelyvirheiden korjaaminen ei ole niin helppoa kuin kevyemmällä ajokilla. Mielenkiintoinen erityispiirre Annan opetuslupaprojektissa on huomattava panostus motoristikulttuuriin tutustumiseen. Paikallisen kerhotoiminnan lisäksi hän kävi äitinsä kanssa mm. Kirjavankierroksella ja Imatran Muistojen ajoissa. Näistä kahdesta reissusta tuli yhteensä jo noin 2000 km ja roimasti ajotunteja. Kilometrien lisäksi ne tarjosivat mahdollisuuden tavata paljon muita motoristeja ja saada heiltä erilaisia vinkkejä. Hauskana anekdoottina mainittakoon, että opetuslupakesänä Kirjavankierroksella Anna palkittiin erityispalkinnolla pitkän matkan ajamisesta opetusluvalla.

Loppusanat

Yhteenvetona voisi todeta, että moottoripyöräkortti opetusluvalla oppilas saa itselleen räätälöityä opetusta ja ajotuntien määrä on pääsääntöisesti huomattavasti autokoulua suurempi. Monia vanhempia miellyttää myös mahdollisuus vaikuttaa suoraan jälkikasvunsa osaamiseen ja toimintaan liikenteessä. Ei pidä myöskään väheksyä yhteisen projektin merkitystä vanhemman ja teinin suhteen ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Kuten Aika-ajo.com sivuston Sami asian muotoili, niin mikä voisi olla parempaa yhdessä tekemistä vanhemmalle ja lapselle, kuin ajaa moottoripyörällä Suomen suvessa.

Annetaan viimeinen sana haastattelussa olleelle Annalle: ”Suosittelen opetusluvalla kortin ajamista kaikille, joilla on siihen mahdollisuus. Ajokokemusta saa paljon enemmän, ja se on erittäin arvokasta tässä lajissa.”

Moottoripyöräkortti opetusluvalla
Anna Sjöblom, kesä 2015

Linkkien takaa lisätietoa:

Tagit : A-korttiajokorttimoottoripyörämoottoripyöräilymoottoripyöräkorttiopetuslupa

3 kommenttia

    1. Kiitos huomiostasi. Lisäsin artikkelin alkuun huomatuksen koskien lainsäädännön muuttumista. Artikkelin loppuosa kuitenkin on edelleen ajankohtaista, joten koko artikkelia en lähde poistamaan.

Jätä kommentti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.