Motorsport

Motocaching tarjoaa motoristille uusia ajokohteita

Kuva Mika Kostamo

Mikä ihmeen motocaching?

Motocaching eli motokätköily on yksinkertaisimmillaan tapa löytää uusia mielenkiintoisia ajokohteita. Parhaimmillaan se on kuitenkin yhteisöllinen tapa harrastaa moottoripyöräilyä, vaikka itse ajamisen tekisikin yksin. Täysin ilmaisella Motocaching.net sivustolla kuka tahansa voi julkaista erityisesti motoristeille suunnattuja kohteita sekä reittejä. Ajatuksellisesti motokätköilyllä on paljon yhteistä geokätköilyn kanssa. Motokätköilyssäkin vierailut kätköillä kirjataan kätkökohtaiseen lokiin, samalla pääsee myös arvostelemaan vierailemansa kätkön. Motokätköilyssä ei kuitenkaan piiloteta mitään, vaan löydettävä ”aarre” on kätkön tarjoaman kokemus itsessään. Kätköt ovat mutkateitä, kahviloita ja mitä erilaisempia muita mielenkiintoisia kohteita, jotka on helppo tavoittaa moottoripyörällä. Kätköjä on tarjolla 2400, joista 1200 on Suomessa. Täksi kesäksi luvassa on myös kattava lista mp-tapahtumista. Vieraskielisestä nimestään huolimatta palvelu on täysin kotimaista alkuperää ja vielä toistaiseksi myös valtaosa käyttäjistä on suomalaisia. Suunnitelmia ja pyrkimystä kansainvälistymiseen kuitenkin on.

Allekirjoittanut on itsekin osallistunut kätköjen etsimiseen sekä niiden tekemiseen, joten näkökulmaa palveluun löytyy sitä kautta. Sain kuitenkin mahdollisuuden keskustella palvelun toteuttamisesta vastanneen Olli-Pekka Siikarlan sekä muutamien palvelun kehittämisessä aktiivisesti mukana olleiden käyttäjien kanssa. Näiden keskustelujen kautta avautui itsellenikin paljon uusia näkökulmia palveluun liittyen. Olli-Pekan löytää palvelusta nimimerkillä pleksi.

motocaching
Jotunheimvegen

Miten palvelu sai alkunsa

Motocaching -palvelu lähti liikkeelle hyvin tyypillisistä motoristin kysymyksistä: ”Minne lähtisin ajelulle?” tai ”Miksi tänään lähtisin ajelulle?”. Perinteisesti tieto mielenkiintoisista kohteista on levinnyt keskusteluissa muiden motoristien kanssa, matkapäiväkirjojen välityksellä tai erilaisten keskustelufoorumien kohdelistausten välityksellä. Näiden hajallaan olevien tietojen löytäminen on jo sinällään haastavaa, mutta vielä vaikeampaa on saadaa yksityiskohtaista tietoa kohteesta tai reitistä. Joskus jopa kohteen tai reitin sijoittaminen kartalle on hankalaa pelkän sanallisen kuvauksen perusteella. Joskus taas käy niin, että tiedot kohteesta ovat vanhentuneita tai koko kohdetta ei ole enää edes olemassa.

Tarvittiin siis jotain, joka yhdistäisi sanallisen kuvauksen ja kohteen sijainnin kartalla sekä tarjoaisi tavan ylläpitää näitä tietoja. Olli-Pekka oli käyttänyt paljon aikaa sopivan palvelun löytämiseksi, mutta sellaista ei vaan ollut valmiina. Hetken asiaa pohdittuaan hän totesi, että kohtuullisen hyvän ratkaisun kehittämiseen ei tarvittaisi mitään, mitä hän ei osaisi tehdä tai voisi kohtuullisella vaivalla oppia. Olihan hän pitkän IT-uran aikana tehnyt lähes kaikkia tällaisen palvelun kehittämiseen ja tuottamiseen liittyvä tehtäviä. Pahimpiin aukkokohtiin apuja löytyi taas omien verkostojen kautta, tärkeimpänä SolidSystems:ltä saatu apu rauta- ja verkkopuoleen liittyen.

Olli-Pekka lähti kehittämään palvelun peruskonseptia muutaman peruskysymyksen pohjalta. Ne olivat jo aiemmin sopivaa palvelua etsiessä mielessä kirkastuneet: ”Mitä sillä seudulla on, jossa olen tai jonne olen menossa? Pääseekö perille asfalttia pitkin? Mitä kohteessa on nähtävää? Missä se tarkalleen ottaen sijaitsee? Miten löydän perille?” Geokätköilyä harrastaneena Olli-Pekka päätti ottaa mukaan myös mahdollisuuden kirjata kohteessa vierailun.

Kun palvelu oli saanut muodon, oli edessä päätös siitä, että pitäisikö se ihan oikeasti toteuttaa. Olli-Pekka päätti hyödyntää tässä vaiheessa erittäin suosittua ja aktiivista motoristien foorumia moottoripyora.org:ia. Hän esitteli ajatuksensa ja tiedusteli muiden motoristien näkemystä asiasta. Palaute oli positiivista ja sellaista innokkuutta oli havaittavissa, että pilottikäyttäjien saaminen palvelulle tuskin muodostuisi ongelmaksi.

Tällaisen palvelun toteuttaminen ei kuitenkaan ole mikään vähäinen ponnistus ja sen toteuttaminen iltaisin talkootyönä ei olisi ollut realistista. Samaan aikaan Olli-Pekka oli kuitenkin perustamassa omaa yritystä ja hän tunnisti siihen liittyen tarpeen saada käytännön kokemusta tietyistä teknologioista, joita tarvittaisiin myös Motocaching -palvelun kehittämisessä. Mikäpä olisi ollut mielekkäämpi tapa kokemuksen kartuttamiseen, kuin itseä ja muita motoristeja hyödyttävän palvelun ensimmäisen version toteuttaminen.

motocaching
Punkaharju, kuva Mika Kostamo

Palvelun alkuvaiheet

Toukokuun alussa 2014 palvelun kehittäminen oli niin pitkällä, että toistakymmentä innokasta testikäyttäjää saattoivat aloittaa sen testaamisen. Pelkän teknisen ratkaisun testaamiseen ei voitu keskittyä, koska myös täysin uuden palvelun toimintalogiikkaa ja yhteisöllisen osallistumisen sääntöjä piti samanaikaisesti työstää. Luonnollisesti myös palvelun sisältöä eli ensimmäisiä kätköjä piti tehdä, jotta julkaisuhetkellä olisi uusille käyttäjille heti tehtävää. Vain kolme kuukautta toteutustyön aloittamisen jälkeen, kesäkuun puolivälissä, palvelu oli siinä kunnossa, että se voitiin julkistaa moottoripyöräilevän yhteisön käyttöön. Heti samana päivänä tehtiin jo uusia kätköjä ja parissa päivässä niille kertyi kymmeniä vierailumerkintöjä.

Loppukesän ja syksyn aikana pääpaino oli keskeisten teknisten puutteiden korjaamisessa sekä palvelun eteenpäin kehittämisessä myös muilta osin. Seuraavan talven keskeisimpiä kehityskohteita oli palvelun tekeminen monikieliseksi ja kääntäminen englannin kielelle. Pelkästään palvelua ei käännetty, vaan myös monille kätköille tehtiin englanninkieliset kuvaukset. Jo ennen palvelun julkaisemista eräs koekäyttäjistä ehdotti, että kätköt pitäisi tarkastaa ennen niiden julkaisua. Alussa uusien kätköjen tarkastaminen oli nimettyjen henkilöiden vastuulla, mutta hyvin pian kävi selväksi, että se tulisi olemaan pidemmän päälle mahdotonta kätköjen määrän kasvaessa. Kätköjen tarkastuksen muuttaminen muiden käyttäjien toimesta tehtäväksi olikin toinen talven suurista kehityskohteista. Ajokaudelle 2015 palvelu starttasi siis huomattavasti kehittyneempänä ja vierailumerkintöjä kätköille kertyikin keskimäärin jo 600 kuukaudessa.

Nykytila

Ajokaudella 2016 vierailumerkintöjä tehtiin keskimäärin 1200 kuukaudessa. Nyt koossa on yhteensä jo yli 12000 kirjattua vierailua, mutta todennäköisesti vierailuja kätköille on tehty yhteeensä ainakin yli 15000, koska osa palvelun käyttäjistä ei kirjaa vierailujaan. Melkein kaikki vierailut kätköillä ovat vielä suomalaisten toimesta tehtyjä, mutta joitakin ulkomaisten käyttäjien tekemiä kirjauksiakin jo on. Melkein kaikki vierailut on kirjattu Suomessa oleville kätköille, ulkomailla olevissa kohteissa on kuitenkin vierailtu jo lähes 450 kertaa.

Kohteita palvelussa on tällä hetkellä lähes 2400, joista noin puolet Suomessa. Ulkomailla olevista kohteista lähes kaikki ovat vielä suomalaisten tekemiä. Kätköjen määrä Suomessa on ylittänyt Olli-Pekan odotukset, varsinkin kun ottaa huomioon kuinka hyviä ja hyvin esiteltyjä kätköt ovat. Yhteisöllisesti tuotetussa palvelussa kun laatu on usein se hankalin kohta. Erityismaininnan kätköjen teosta Olli-Pekalta saa yksi aktiiveista, joka on tehnyt peräti kolmanneksen kaikista palvelussa olevista kätköistä.

Vierailut kätköillä ja niihin liittyvät kommentit ovat keskeisessä roolissa kätköjen ajantasaisuuden varmistamisessa. Ne tuottavat ajantasaista tietoa kohteissa tapahtuneissa muutoksista. Näin ollen, jos kohde palvelusta löytyy, motoristi voi melko hyvin luottaa siihen, että se on vielä olemassa ja vastaa kuvausta. Palvelussa esiteltävien kohteiden määrä ja laatu ovat oleellisimpia seikkoja, jotka lisäävät palvelun arvoa motoristeille. Jos kohteita ei ole tai niiden tietoihin ei voi luottaa, palvelu ei tuota apua ajeluiden suunnitteluun.

Uusia käyttäjiä palvelua saa myös Google-hakujen kautta. Tällä hetkellä noin kolmannes kävijöistä löytää sivuston hakiessaan tietoa jostain tietystä paikasta. Tämä osaltaan vahvistaa kuvaa siitä, että kätkökuvaukset ovat laadukkaita. Kävijöiden määrä palvelussa on kasvanut heinäkuun 2015 tasosta, eli noin 1000 kävijästä, melkein nelinkertaiseksi heinäkuuhun 2016 mennessä. Luonnollisesti kävijöiden määrä laskee ajokauden ulkopuolella. Ehkä hiukan yllättäen ”Uusimmat lokimerkinnät” sivu on yhtä suosittu kuin kätköjen etsinnässä käytetty karttasivu. Muutkin kuin omat ajamiset siis kiinnostavat motoristeja.

motocaching
Skrunda-1

Tulevaisuus

Motocaching -palvelun tulevaisuus on melko turvattu, koska siitä ei tällä hetkellä aiheudu juurikaan kiinteitä kustannuksia. Toisaalta Olli-Pekka tekee sitä edelleen vapaaehtoistyönä ja ainoa palkkio on uusien ajokohteiden löytäminen palvelun avulla eli sama, minkä kaikki muutkin käyttäjät saavat. Palvelu hyödyntää kolmansien osapuolien karttapalveluita ja niiden käytön osalta ollaan jo sillä rajalla, että voidaanko niitä käyttää enää jatkossa ilmaiseksi. Onneksi ei kuitenkaa puhuta suurista kustannuksista,  joten niiden kattaminen ei näillä näkymin muodostu ongelmaksi palvelun jatkon kannalta.

Palvelu sai Suomessa todella hyvän alun ja käyttäjien määrän voi olettaa edelleenkin alkavalla ajokaudella kasvavan. Monissa nettikeskusteluissa näkee jo reittivinkkien yhteydessä linkin kyseiseen motokätköön ja varsinkin palvelun aktiiviset käyttäjät ovat netissä julkaisemiensa matkapäiväkirjojen yhteydessä jakaneet kätkölinkkejä. Englanninkielisestä käyttöliittymästä ja huomattavasta määrästä englanniksi kuvailtuja kätköjä huolimatta, palvelun leviäminen muihin maihin on vielä ollut ollut vähäistä. Yksittäisiä innostuneita on ollut, mutta varsinaisia ulkomaisia käyttäjäyhteisöjä ei ole vielä muodostunut. Ulkomaisen käyttäjäkunnan houkuttelu onkin yksi tämän hetken keskeisimmistä teemoista palvelun aktiivikäyttäjien keskusteluissa. Vaikka käyttö tulevaisuudessa pysyisikin vain suomalaisten keskuudessa, Olli-Pekka lupaa jatkaa palvelun ylläpitoa.

Olli-Pekka haluaa kiittää kaikkia palvelua käyttäneitä, mutta erityisesti sen kehittämisen eri vaiheisiin osallistuneita aktiiveja. Vaikka palvelun rakentaminen suurimmalta osalta hänen harteillaan on ollutkin, niin huomattavan osan ideoiden edelleen kehittämisestä sekä suurimman osan kätköistä ovat tehneet muutamat aktiivikäyttäjät. Tällainen palvelu on juuri niin hyvä, kuin sen sisältö ja tärkeimmässä roolissa tältä osin ovat käyttäjät itse. Toivottavasti palvelu saa paljon uusia käyttäjiä, joista edes osa halua osallistua myös kätköjen tekemiseen.

motocaching
Stalheimskleiva, kuva Mika Kostamo

Aktiivisten käyttäjien ajatuksia

Motocaching -palvelun käyttäjistä valtaosa käyttää palvelua ensisijaisesti ajoreittien ja kohteiden etsimiseen, mutta osa käyttäjistä on ottanut motokätköilyn aktiiviseksi osaksi moottoripyöräilyharrastustaan. Monilla osallistuminen on ensisijaisesti kätköjen etsimistä, mutta joillekin kätköjen tekemisestä on muodostunut ihan oma harrastuksensa. Kaksi aktiivisinta kätköjen tekijää, nimimerkit gozamite ja jlik, ovat tuottaneet yhdessä peräti puolet kaikista palvelussa olevista kätköistä. Vaikka kumpikin on tehnyt useita satoja kätköjä, ei osallistuminen ole jäänyt vain tietokoneen vieressä näpertelyksi, myös löydettyjä kätköjä on molemmilla useita satoja. Molemmat ovat myös muilla tavoilla aktiivisia palvelun kehittämisessä, oli kyse sitten palvelun markkinoimisesta tai vaikkapa käännösten tekemisestä.

Hiukan toisenlainen aktiivinen ryhmä ovat kätköjen hakemiseen ja muiden tekemien kätköjen tarkastamiseen omaa osallistumistansa painottavat. Nimimerkit maaemo ja Jack kertovat molemmat, että heillä ei ole samanlaista kykyä ja intoa uusien kätköjen tekemiseen, vaikka toki molemmat ovat oman osansa kätköistä tehneetkin. Kätköjen tarkastaminen, hakeminen ja kommentointi ovat heille luontevampia tapoja osallistua palvelussa olevien kätköjen ajantasaisuuden ja laadun varmistamiseen.

Osallistumisen tavasta riippumatta kätköilijöitä yhdistää palvelun tarjoama mahdollisuus löytää uusia reittejä ja kohteita, joskus jopa yllättävänkin läheltä kotia. Moni on tietämättään asunut jonkin mielenkiintoisen kohteen läheisyydessä vuosikausia ja vasta palvelun avulla löytänyt sen. Mitä taas tulee kätköjen tekemiseen, niin riippumatta tehtyjen kätköjen määrästä, motiivi kätköjen tekemiseen kuulostaa olevan aina se sama, mahdollisuus jakaa mielenkiintoinen paikka muiden motoristien kanssa.

Moottoripyöräily on aktiivisimmillekin kuitenkin se ensisijainen harrastus, jota kätköily vain tukee. He ajavat edelleen moottoripyöräreissuja ihan omaksi ilokseen ja ilman painetta etsiä kätköjä, vaikka ihan erityisiä kätköjen hakureissujakin moni myöntää harrastavansa. Palvelun käyttämisen pohjimmainen motiivi nivoutuu Olli-Pekan alkuperäistä ajatusta noudattaen kuitenkin parin keskeisen kysymyksen ympärille eli ”Mihin lähtisin ajelemaan?” tai jopa ”Miksi lähtisin ajelemaan?” Kumpaankin kysymykseen palvelua tarjoaa hyviä vastauksia.

Tässä vielä muutamia aktiivien omia lempikätköjä:

Tagit : moottoripyöräilymoottoripyörämatkailumotocachingmotokätköily

Jätä kommentti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.